Privacybeleid

U kunt uw recht van inzage, annulering en verzet uitoefenen tegen de verwerking van persoonsgegevens. Gelieve uw verzoek tot inzage, rectificatie of verzet in te dienen via onze contactmail.

Gebruiksvoorwaarden

Waar bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hiervoor genoemde nummers 1 tot 4, wordt dit uitdrukkelijk aangegeven op de daarvoor bestemde plaats. In dit geval zijn de bijzondere voorwaarden van ons van toepassing op het individuele geval.

Newsletter

Newsletter data

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbriefserviceproviders, die hieronder worden beschreven.

Sendinblue

Deze website maakt gebruik van Sendinblue voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland. Sendinblue is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Sendinblue in Duitsland.

Data analysis by Sendinblue

Met behulp van Sendinblue is het voor ons mogelijk om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. We kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Op deze manier kunnen we onder andere bepalen op welke links bijzonder vaak is geklikt. Daarnaast kunnen we zien of bepaalde eerder gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na openen/klikken (conversieratio). Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of je een aankoop hebt gedaan nadat je op de nieuwsbrief hebt geklikt. Sendinblue stelt ons ook in staat om ontvangers van nieuwsbrieven onder te verdelen (“clusteren”) op basis van verschillende categorieën. Daarbij kunnen nieuwsbriefontvangers worden onderverdeeld op bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectievelijke doelgroepen. Als u niet wilt dat Sendinblue uw nieuwsbrief analyseert, moet u zich afmelden. Hiervoor bieden wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link aan. Voor gedetailleerde informatie over de functies van Sendinblue verwijzen wij u naar de volgende link: de.sendinblue.com/newsletter-software/

Legal basis

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft onaangetast door de herroeping.

Storage period

De gegevens die u verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de verzendlijst van de nieuwsbrief nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen blijven hierdoor onaangetast. Nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbriefdistributielijst, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailingen te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang. Raadpleeg voor meer informatie de gegevensbeschermingsbepalingen van Sendinblue op: de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/

Order processing

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat deze provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.